„Za każdym razem,
kiedy widzisz biznes,
który odnosi sukces,
oznacza to, że ktoś kiedyś
podjął odważną decyzję”
Peter Drucker

O projekcie

Nazwa projektu: Akademia Kreatywności
Nr projektu: POWR 03.01.00-00-T045/18-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Trzecia Misja Uczelni.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 035 839,40 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 1 003 705,32 PLN

Projekt „Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca” skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz młodych przedsiębiorców lub osób, które rozwijają swoją karierę zawodową w kierunku bycia przedsiębiorcą.

Celem zajęć jest przybliżenie problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W czasie zajęć z nauczycielami akademickimi i przedsiębiorcami słuchacze dowiedzą się jak funkcjonują innowacyjne firmy, jak się je zakłada, a potem nimi zarządza. Nauczą się jak być asertywnym w dzisiejszym świecie, jak efektywnie komunikować się w zespole, negocjować i używać mowy ciała, a poprzez praktyczne ćwiczenia i dyskusję rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia. Każda edycja projektu składa się z 3 modułów warsztatowych.

Moduły warsztatowe

Przedsiębiorczość

 • tworzenie biznes planu,
 • prawne i księgowe podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • identyfikacja i określanie produktów/usług,
 • charakterystyka klientów i weryfikacja konkurentów,
 • innowacyjność, a wprowadzanie zmian,
 • strategia rozwoju, promocji
  i marketingu.

Komunikacja

 • znaczenie komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej w codziennym życiu
  i w biznesie,
 • współpraca w zespołach projektowych,
 • rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich,
 • asertywność w kontaktach biznesowych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • stres i jego wpływ na podejmowane działania.

Kreatywne myślenie

 • schematy i ograniczenia w procesie kreatywnego myślenia,
 • twórcze rozwiązywanie problemów
  i podejmowanie decyzji,
 • narzędzia wspierające generowanie pomysłów,
 • prototypowanie rozwiązań i ocena pomysłów biznesowych.

Nasi eksperci

dr Zofia
Gródek-Szostak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

Prof. UEK. dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Pracownik badawczo-dydaktyczny
w Katedrze Opakowalnictwa Towarów UEK

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Adiunkt w Katedrze Jakości Produktów Żywnościowych UEK

Dr Marek
Makowiec

Adiunkt w Katedrze Zachowań Organizacyjnych UEK

Aleksandra
Witoszek

Pracownik naukowo-badawczy
w Katedrze Zachowań Organizacyjnych UEK

Mgr Andrzej
Peć

Trener/edukator, ekspert w firmie
Didactix

Korzyści dla uczestników

Zajęcia zorganizowane będą z doświadczonymi, inspirującymi dydaktykami i praktykami biznesu.
Zdobycie wiedzy, która ułatwi współpracę w zespole, poszerzenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.
Nabycie umiejętności kreowania własnego wizerunku w sytuacjach formalnych
i nieformalnych.
Poznanie praktycznych metod radzenia sobie ze stresem.
Rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia, prototypownia rozwiązań kreatywnych i oceny pomysłów biznesowych.
Zaprezentowanie jak działają współczesne przedsiębiorstwa i jaka jest rola pracowników
w ich rozwoju.
Pozyskanie wiedzy potrzebnej do zakładania, prowadzenia
i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej.

Certyfikat po zakończonym kursie.

Organizator

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych
ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 115
31-510 Kraków

koordynator projektu

dr Marek Makowiec
tel. 698 997 301
mail: makowiec@uek.krakow.pl